Gratulujeme novému poslancovi mesta Handlová Robertovi Šuníkovi

Oznámenie o zmene mandátu poslancov MsZ Handlová 2022-2026

Novým poslanec zloží sľub na rokovaní MsZ dňa 27.6.2024

Dňa 13. 06. 2024 pod evidenčným číslom P/25508/2024 bolo primátorke mesta doručené písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca Milana Sýkoru, ktorý bol vo voľbách do orgánov miestnej samosprávy mesta Handlová zo dňa 29.10.2022 zvolený za poslanca vo volebnom obvode č. 1 a poslanecký mandát vykonával zložením sľubu poslanca od 28. 11. 2022.

Podľa § 192 ods. (1) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

Na základe výsledkov volieb z 29. 10. 2022 do orgánov samosprávy mesta Handlová bolo ďalšiemu (tretiemu) náhradníkovi vo volebnom obvode č. 1 Robertovi Šuníkovi oznámené, že je ďalším náhradníkom vo volebnom obvode č.1 so žiadosťou o písomné vyjadrenie, či poslanecký mandát prijíma.

Dňa 21. 06. 2024 bolo mestu Handlová doručené písomné oznámenie Roberta Šuníka o tom, že mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Handlová prijíma.

Zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2022-2026 zloží nový poslanec na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Handlová dňa 27. 06. 2024, kde mu bude odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal poslancom ako tretí náhradník vo volebnom obvode č. 1.

zdroj: mesto Handlová

foto: ilustračné

Pozri tiež

Verejné osvetlenie

Handlovská samospráva sa už roky zaoberá problémom s verejným osvetlením na Morovnianskom sídlisku. Mesto si …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *