Kontakty

Kontaktné údaje

EK – PROMOTION, s.r.o.
Stavebná 1, 97401 Banská Bystrica

IČO: 36 747 327
IČ DPH: SK 2022333445

Prevádzka : 1.mája 99, Handlová

Evidenčné číslo: EV 5873/20

ISSN 2644-4313

Šéfredaktor

Mgr. Zuzana Červenáková (zč)

mobil: +421 917 521 125
e-mail: cervenakova@handlovcan.eu

 

Redaktor

Pavel Procner (pp)

mobil: +421 911 123 743
e-mail: procner@handlovcan.eu   

 

Redaktorka

Mgr. Lenka Molnárová (lm)

mobil: +421 907 083 174
e-mail: molnarova@handlovcan.eu