Správna starostlivosť o komíny zabraňuje vzniku zbytočných požiarov

Vykurovacie obdobie je tu a je jedným z rizikových období so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny bola najčastejšou príčinou požiarov nesprávna obsluha vykurovacieho telesa,  jeho inštalácia, nevhodná konštrukcia,  umiestnenie horľavých  látok v blízkosti vykurovacích telies, technická porucha v komíne a  nesprávna údržba vykurovacích telies, dymovodov (časť, ktorá spája kachle s komínom) a  komínov. Na prevenciu upozorňuje Ministerstvo vnútra SR

„V období od septembra 2021 do marca 2022 bola príčina  požiarov spôsobená  nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb pri vykurovaní v 64 prípadoch s priamou škodou takmer  500 000,- eur, usmrtená bola jedna osoba a 9 osôb sa zranilo,“ vysvetlil minister vnútra SR Roman Mikulec.

Hasičský a záchranný zbor SR preto pred vykurovacou sezónou odporúča vykonať kontrolu komínov. Skontrolovanie komína revíznym technikom sa vyžaduje  pred pripojením palivového spotrebiča na komín, pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách.

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách:

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW  1x za 4 mesiac,
  • komíny pre  spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace,
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov,
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov,
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50kW 1x za 6 mesiacov.

„Predchádzanie požiarov je verejným záujmom. Aj keď je čistenie komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je spoľahnúť sa na odborníkov,“ zdôrazňuje prezident HaZZ Pavol Mikulášek.

Vzor potvrdenia, ako aj podrobné  informácie o inštalácii a prevádzkovaní tepelných spotrebičov, komínov a dymovodov nájdete vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007z.z.

Ak právnická osoba alebo SZČO nezabezpečí odborné preskúšanie komínov v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona č. 314/2001 Z. z., môže krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  pri vykonávaní  protipožiarnej kontroly alebo zisťovateľ príčin požiaru uložiť sankciu do výšky 8 298,- eur. U fyzickej osoby  sa uloží sankcia do výšky 99 €.

Ministerstvo vnútra SR

Pozri tiež

Až 85 % prípadov chronickej obštrukčnej choroby pľúc spôsobilo fajčenie

Chronická obštrukčná choroba pľúc je liečiteľná, ale nevyliečiteľná choroba postihujúca priedušky a pľúca. Viac než 85 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *