Kódex blogera handlovcan.eu

Kódex blogera handlovcan.eu je súhrn práv a povinností blogera a portálu handlovcan.eu (ďalej len “prevádzkovateľ”). V prípade nerešpektovania kódexu blogera má prevádzkovateľ právo vymazať článok a pri opakovanom alebo obzvlášť hrubom porušení vymazať celý blog narušiteľa.

1. Bloger je autor uverejňujúci články na portáli handlovcan.eu/blog, ktorý prevádzkuje spoločnosť EK – PROMOTION, s.r.o., Stavebná 1, 97401 Banská Bystrica.
2. Bloger nesie plnú zodpovednosť za dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky. Bloger berie na vedomie, že portál handlovcan.eu nepreberá zodpovednosť za obsah jeho príspevkov.
3. Bloger je povinný vyplniť svoj profil. V prípade podozrenia je povinný prevádzkovateľovi hodnoverným spôsobom preukázať svoju identitu. V prípade zistenia, že bloger publikuje pod cudzím menom alebo falošným menom, bude blog automaticky zmazaný.
4. Bloger súhlasí, že s jeho dielom môže prevádzkovateľ ďalej nakladať. Autor poskytuje prevádzkovateľovi neobmedzenú licenciu na použitie textov nachádzajúcich sa v blogoch.
5. Bloger sa vyvaruje urážlivých výrokov, hanlivých  a vulgárnych slov. 
6. Bloger nezverejňuje nepravdivé informácie.
7. Bloger nemôže využívať blog na priamu alebo skrytú propagáciu výrobkov, firiem a služieb.
8. Bloger ctí autorský zákon a nevyužíva fotografie, videá, texty a iné materiály, ku ktorým nemá súhlas autora alebo nie sú jeho dielom.
9. Bloger nemôže využívať blogy na umiestňovanie reklamy alebo odkazovať na internetové stránky, ktoré priamo nesúvisia s témou diskusií.
10. Bloger má právo na slobodu prejavu.