Pripomíname si európsky deň linky tiesňového volania 112

Jedenásty február sa každoročne spája s európskym dňom čísla tiesňového volania 112. Na túto linku možno telefonovať len v prípadoch, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, a kedy je nutný okamžitý zásah zložiek integrovaného záchranného systému (IZS). Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR v tlačovej správe. 

Na linku 112 sa obraciame ak sme v tiesni alebo sme svedkami mimoriadnej udalosti. Za trojicou čísel stojí operátor, ktorý musí rýchlo vyhodnotiť situáciu a následne zapojiť do konferenčného hovoru zložku IZS, ktorú si daný stav tiesne alebo mimoriadna udalosť vyžaduje. Napríklad pri dopravnej nehode pridá do hovoru zdravotnú službu, policajtov a hasičov tak, aby bol zabezpečený komplexný výjazd na miesto udalosti.

Občania podľa MV SR najčastejšie kontaktujú linku 112 pre dopravné nehody, náhle zhoršenie zdravotného stavu, znečisťovanie životného prostredia, ako aj vytopenie domov pri silných prívalových dažďoch.

Európske číslo tiesňového volania 112 je jediné tiesňové číslo, z ktorého je možné vyžiadať si pomoc aj z telefónov bez SIM karty alebo z oblastí, kde volajúci nemá signál svojej domovskej mobilnej siete. Navyše disponuje aj lokalizáciou volajúceho, čo do značnej miery dokáže zrýchliť celú záchrannú akciu,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Číslo 112 sa aj vďaka osvete dostalo do povedomia občanov. „Pozitívnou správou je, že každoročne zaznamenávame znižovanie počtu neoprávnených volaní na 112tku, čo zároveň vplýva aj na znižovanie počtu celkových volaní,“ uvádza MV SR s tým, že za uplynulé štyri roky klesol počet neoprávnených volaní o 13%.

Kým v roku 2017 prijala 112-ka viac ako 1 223 000 volaní, z ktorých 54% bolo neoprávnených, za minulý rok zaznamenali celkovo 1 010 286 volaní, z ktorých neoprávnených bolo 412 901 volaní, čo predstavuje 41%.

Operátori v roku 2020 zaznamenali aj 16 421 SMS správ na 112-tku a taktiež 2 323 volaní prostredníctvom e-callu vo vozidlách.

Medzi najčastejšie neoprávnené volania patria tie, pri ktorých si občania od operátorov tiesňovej linky vyžadujú telefónne čísla pre svoju potrebu, resp. sa chcú len o niečom informovať.

Na linku 112 rozhodne nevolajte, keď nie ste v tiesni alebo nie ste svedkom mimoriadnej udalosti. Blokujete ju pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú.

zdroj a foto: TS MV SR

Pozri tiež

Študenti z troch vysokých škôl sa spojili pri tvorbe filmu

Študenti audiovizuálnej tvorby pripravujú nový krátky hraný film s názvom Ipanema, ktorý rozpráva paralelný príbeh …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *