Podporný dokument k Fondu na spravodlivú transformáciu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) zverejnilo podporný dokument pre účely bližšej špecifikácie plánovaného rozsahu podporovaných činností z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST). Informoval o tom hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje. 

Cieľom dokumentu je najmä priblížiť problematiku oprávnenosti čerpania výdavkov z fondu, ktorej porozumenie je dôležité pri hľadaní investičných zámerov pre transformáciu regiónu.

MIRRI SR ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie zverejnilo podporný dokument pre účely bližšej špecifikácie plánovaného rozsahu podporovaných činností z FST. Vypracovanie Plánu spravodlivej transformácie je podmienkou pre čerpanie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST).

Cieľom tohto dokumentu je priblížiť problematiku oprávnenosti čerpania výdavkov z FST, ktorej porozumenie je hlavným aspektom pri hľadaní zmysluplných a udržateľných investičných zámerov, a taktiež poukázať na časový harmonogram implementácie.

Ambíciou MIRRI SR je doručiť tento dokument čo najväčšiemu počtu zainteresovaných strán od samospráv cez environmentálne inštitúcie až po súkromný sektor. Cieľom zverejnenia je zachovanie participatívneho prístupu a zvýšenie povedomia o kľúčovom nástroji, ktorý bude v nadchádzajúcom programovom období 2021 – 2027 riešiť dôsledky transformačného procesu v dotknutých regiónoch.

Dokument vychádza predovšetkým z Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým bol zriadený Fond na spravodlivú transformáciu a z jeho nekonsolidovanej verzie po treťom (finálnom) trialógu zo dňa 9.12.2020. Informácie v tomto dokumente budú priebežne aktualizované na základe finálnej verzie nariadenia.

Podporný dokument k určeniu rozsahu podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu nájdete tu: http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/podporny-dokument-k-fondu-na-spravodlivu-transformaciu/

zdroj: TS mesto Prievidza, ilustračné foto redakcia

Pozri tiež

Kontroly dodržiavania opatrení budú vykonávať aj policajti v civile

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 prijala vláda prísnejšie opatrenia. Na ich základe avizuje Ministerstvo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *