Autobusovú stanicu v Prievidzi čaká rekonštrukcia

Rekonštrukcia by mala začať v už v júni, práce budú zahŕňať predovšetkým úpravy oceľových prístreškov, ako aj samotných nástupíšť pre cestujúcich, nástupných ostrovčekov, obrubníkov a ostatného mobiliáru. Informuje o tom SAD Prievidza

Ako informuje prievidzský dopravca, rekonštrukcia stanice bude realizovaná v priestore, v ktorom sú situované nástupištia pre prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu, to znamená čísla  8 -22.

Pribudnúť by mali nové prístrešky, elektornický informačný panel, nové obrubníky ale aj lavičky a odpadkové koše. Spoločnosť Advance Investments, ktorej patria pozemky v predmetnej časti stanice, myslí v projekte aj na bezpečnosť. Ostrovčeky preto plánujú prepojiť s prechodmi pre chodcov, nebude chýbať oceľové zábradlie a nástupištia budú debarierizované.

Ako informuje SAD, práce by mali trvať šesť mesiacov, samotná rekonštrukcia stanice bude realizovaná vo viacerých fázach, najmä preto, aby sa zachoval plynulý chodu autobusovej stanice. „Pre obdobie rekonštrukcie sme so spoločnosťou Advance Investments vypracovali plán presunov autobusových nástupíšť pre prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu na dočasné nástupištia, o čom budeme včas informovať cestujúcu verejnosť. Avšak presuny nástupíšť nebudú tak zložité, ako to bolo pri rekonštrukcii stanice v časti MHD počas septembra 2020,“ informoval Marek Dežerický, riaditeľ dopravy spoločnosti SAD Prievidza.

 „Veríme, že sa nám podarí dodržať časový harmonogram. Sme presvedčení, že po sfinalizovaní prác ľudia ocenia zlepšenie bezpečnosti, debarierizáciu a estetický vzhľad stanice. Týmito investíciami chceme zatraktívniť autobusovú dopravu pre širokú verejnosť,“ uzavrel Jaroslav Štrba, člen predstavenstva spoločnosti Advance Investments s tým, že práce bude spoločnosť financovať so svojich zdrojov.

zdroj a foto: SAD Prievidza

Pozri tiež

Darovať krv znamená darovať život

Krv je v zdravotníctve považovaná za najvzácnejšiu tekutinu, preto sú jej darcovia mimoriadne cenení. Včera, 14. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *